درباره کتاب

امروزه هر تریدری علاوه بر دانستن ارتباط بازارها با یکدیگر باید بدانند که افکار آنها باعث می‌شود که اطلاعات بازار را چگونه دریافت میکنند.

بازارها از سینرژی معامله‌گران در سرتاسر دنیا ساخته شده اند . ( وقتی میگوییم سینرژی ایجاد شده است ، منظورمان این است که چند منبع یا چند ظرفیت در کنار هم قرار گرفته اند و منبع جدید یا ظرفیت جدیدی ایجاد شده است که فراتر از حاصل جمع آن منابع یا ظرفیت هاست (منبع : سایت متمم ، محمدرضا شعبانعلی) )

و برای اینکه اصل بازار را درک کنیم هر معامله‌گر نیاز دارد تا بداند در هر لحظه چه تفکری بر آنها حکم فرماست در این صورت می‌توانند از موقعیت ‌های سود دهی که در برابر آنها قرار میگیرد بهره ببرند.

بازارها بازی کامپیوتری نیستند. بازار با تفکرات و اعمال تریدرها در هر جهتی حرکت میکند.

با این کتاب شما میتوانید رفتار بازار و روان‌شناسی نهفته در پشت آن را فرا بگیرید و همچنین یاد خواهید گرفت که تفکری پویا همانند معامله‌گری موفق داشته باشید.

درباره مارک داگلاس ( نویسنده )

رشته روان‌شناسیِ معامله‌گری در اواسط دهه 80 میلادی توسط “مارک داگلاس” و “پائولا تی. وب” به صورت همکاری دوجانبه این دو فرد به جامعه معامله‌گری معرفی گردید.

 

اولین کتاب مشترک این دو فرد “معامله‌گر منظم” نام داشت که در سال 1990 و کتاب دیگر این دوفرد “معامله‌گری در نواحی” در سال 2000 منتشر گردید. این دو کتاب قبل از اینکه کسی در مورد روان‌شناسی معامله‌گری شنیده باشد چه برسد که بخواهد آن را تدریس کند در این رابطه سخن گفته اند.

این کتاب‌ها به عنوان راهنما و پیشوایِ "روان‌شناسی معامله‌گری" در وال استریت در نظر گرفته می‌شوند.

یکی دیگر از کتاب‌های معروفِ “مارک داگلاس” و “پائولا تی. وب” تحت عنوان “معامله‌گر کامل” در سال 2015 منتشر گردیده است.کتاب‌های ذیگری از این دو شخص تحت عناوین “کتابچه‌ای برای عملکرد معامله‌گری” و “تبدیل به معامله‌گر منظم شدن” که نسخه تغییر یافته کتابِ “معامله‌گر منظم” می‌باشد در حال حاضر در دسترس قرار دارد.

 

تا این تاریخ، دو کتاب اولِ “مارک داگلاس” و پائولا تی. وب” به 9 زبان زنده دنیا ترجمه شده است. کتابِ “معامله‌گر کامل” در سال 2017 به زبان ژاپنی و کتابِ “تبدیل شدن به معامله‌گر منظم” به زبان چکوسلواکی ترجمه شده‌اند.

 

“مارک” تربیت و پرورش معامله‌گران را از سال 1982 و “پائولا” از سال 1999 وقتی تبدیل به معامله‌گری تمام وقت شد شروع کردند. آنها سالیان سال چه برای صنعتِ سرمایه‌گذاری چه برای اشخاص با برگزاری سمینارها و برنامه آموزشی روان‌شناسی معامله‌گری را گسترش دادند.

بازارها بازی کامپیوتری نیستند. بازار با تفکرات و اعمال تریدرها در هر جهتی حرکت میکند.”مارک” و پائولا” گرداننده اصلی سمینارها در سرتاسر دنیا بوده‌اند، آنها به 8 کشور دنیا و همچنین بیشتر مناطق ایالات متحده سفر کرده‌اند تا به معامله‌گران یاد بدهند که چگونه موفقیتی متداوم داشته باشند. 

ماه می سال 2010 شروع برگزاری ورک‌شاپ های “مارک” و “پائولا” در رابطه جنبه‌های معنوی روان‌شناسی معامله‌گری بود. همچنین رشته‌ای الحاقی تحت عنوان ” نظم در روان‌شناسی معامله‌گری” هنوز به صورت حضوری در توسط “پائولا تی. وب” در حال برگزاری هست.

 

“مارک” و پائولا” جوایز بسیاری از جمله  جایزه ارزنده “Bull/Bear Award” در سال‌های 2006،2008،2011،2015، و 2017 دریافت کرده اند. “پائولا” از پرفروش‌ترین نویسندگان و سازنده چند فیلم مستقل نیز می‌باشد. “پائولا” به معامله‌گری، تربیت و پرورش معامله‌گران و ورک‌شاپ های خود ادامه داده. “مارک” و “پائولا” محصولات جدید نیز برای جامعه معامله‌گری آماده کرده‌اند که به زودی در اختیار معامله‌گران قرار خواهد گرفت.

علی محمودی ملقب به آترین از مدرسان جوان بازار مالی ست.  او از اواخر سال 2020 با کورس S&D (عرضه و تقاضا ) وارد جرگه ی مدرسان تکنیکال و پرایس اکشن شد.

این استاد جوان بازارهای مالی اعتقاد دارد که سبک CPM سبکی ترکیبی از پرایس اکشن کلاسیک با الهام از آدام گریمز و عرضه و تقاضا و نکات و تجربیات شخصی ایشان است.

آترین جزو معدود مدرسانی است که برای دانشجویان خود معاملات لایو برگزار کرد و حدود 50 ترید آموزشی میان روزی در گروه  ATO به عنوان لایو ترید آموزشی  آرشیو شده است.

شايد یکی از مهمترین دلایل محبوبیت آترین مباحث روانشناسی معامله گری باشد  که به جای استفاده از روانشناسی زرد و تکراری از ادبیات فارسی مانند مولانا و سعدی  و از فلسفه ی غرب مانند نیچه و هگل، قصه ها و درسهایی برای معامله گری برای دانشجویان تدارک دیده است.

 

آقای آترین، دو کورس تکنیکال و یک کورس روانشناسی تا کنون ارائه کرده است.

🔹ایشان از کورس S&D خود به عنوان کورس مقدماتی و از کورس CPM به عنوان کورس پیشرفته یاد کردند و البته به گفته ی خودشان نکات خاص و ویژه ی معامله گری را در قالب CPM-PRO در ATO برگزار می‌کنند.

آخرین خدمت این استاد بازارهای مالی به دانشجویان این حوزه ترجمه جدیدترین اثر مارک داگلاس یعنی کتاب معامله گر کامل در حوزه روانشناسی معامله گری میباشد  که توسط آکادمی آترین در اختیار شما قرار گرفته است

همچنین شرح ، بررسی و منتورینگ تخصصی روانشناسی بر اساس آموخته های این کتاب در گروه ویژه این استاد یعنی َA.T.O توسط آترین برگزار خواهد شد

مقدمه مترجم

درود و احترام خوانندگان و همراهان نازنین

بــر آن شــدم تــا جدیدتریــن کتــاب از آقــای مــارک داگالس کــه یکــی از بزرگتریــن

اســاتید حــوزهی روانشناســی معاملــه گــری اســت، ترجمــه کنــم. ایــن کتــاب نســبت بــه دو کتــاب قبلــی مــارک داگالس کــه در بــازار ایــران ترجمــه هــم شــده اند.

(1. معاملــه گــر منظــم (منضبــط)  (2. تحلیــل فنــی، فاندامنتــال یــا ذهنــی؟ یــا همــان معاملــه گــری در منطقــه) ، برتری هایــی دارد؛ ایــن کتــاب جدیدتریــن اثــر مــارک داگلاس ، بــه همــراه مقدمــه ای از همســر او  پــاولا تی وب اســت. مقدمــه ای جامــع و ارزشــمند که به درک ســخنان مــارک داگلاس کمــک خواهــد کــرد.

کتــاب معاملــه گــر کامــل از رویکــرد هــای علــم روز و شــناخت مغــز انســان توســط علــوم نوروســاینس و علــوم شــناختی (cognetive science) بهــره بــرده اســت کــه میتوانــد آن را از کتابهــای دیگــر ایــن حــوزه و حتــی کتابهــای قبلــی مــارک داگلاس متمایــز کنــد.

ابتــدا قصــد داشــتم ایــن کتــاب را مخصــوص اعضــای  ) ATO  مدرســه ی معاملــه گــری آتریــن) قــرار دهــم و ایــن هدیــه را بــه ایشــان تقدیــم کنــم؛ امــا محبــت دوســتان خانــواده ی ATO و مشــاهده و زندگــی بــا ایــن جمــع گــرم و صمیـمـی مــرا بــر آن  داشــت تــا از طــرف ATO و اعضایــش ایــن کتــاب را تقدیــم جامعــه ی معاملــه گــری ایــران کنــم.

درود بر عزیزان نیک کردار و پاک قلب ATO که مرا در این مسیر همراهی کردند.

 

با تشکر از خانم نازنین بلخاری به خاطر زحمات ویرایش و بازبینی.

فهرست کتاب